BEHANDLING AV PERSONLIGE DATA

GRUNNLEGGENDE INFORMASJON OM BESKYTTELSEN AV DINE DATA

  • Behandler: HELLO TICKET SL
  • Formål: Å løse spørsmål og problemer som kan oppstå i "Kontakt"-delen av selskapets nettside.
  • Legitimering: Samtykket til personen det gjelder
  • Mottakere: Ingen dataoverføringer forventet
  • Rettigheter: tilgang, korreksjon, sletting, motsetning, begrensning av behandling og, dersom det er relevant, motsetning mot forsyningen av dataene.
  • Utførelse av rettigheter: Paseo de las Delicias 110, 7B, 28045, Madrid
  • Opprinnelse: Personen det gjelder.

De eneste personopplysningene som Hello Ticket SL , fra nå av "Hello Tickets", vil ha tilgang til, er de som brukeren brukeren frivillig oppgir via nettstedet www.hellotickets.com, fra nå av "nettstedet", og i skjemaene som finnes der.

I overensstemmelse med den nåværende lovgivningen, har Hello Ticket gjort nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å oppfylle det påkrevde sikkerhetsnivået angående behandlet personlig informasjon. På samme måte er Hello Ticket ustyrt med presise mekanismer tilgjengelig for å unngå, så langt som mulig, uautorisert tilgang.

Personlige data som brukeren gir oss, vil bli en del av en fil som vil brukes med det formål å utføre tjenestene som tilbys gjennom nettstedet, løse forespørsler og sende oppdateringer om tilbudte nyheter, i tillegg til å sende informasjon relatert til Hello Tickets' aktivitet, dersom muligheten til å sende informative opplysninger til e-postadressen deres er der, eller å håndtere CV-en deres dersom den blir sendt til Hello Tickets.

Det samme gjelder brukertallene med tilgangsrettigheter, rettelser og kansellering i tillegg til muligheten for å angre samtykket deres, og dette kan utføres ved å sende en epost til [email protected]. Forespørselen må inneholde navn, etternavn, adresse, rettigheten de ønsker å forespørre om

Brukeren forplikter seg til å holde data som leveres av den Filansvarlige oppdatert. Eieren vil være ansvarlig for tap og skader som Hello Tickets eller tredjeparter kan bli påført som en konsekvens av mangel på sannferdighet, unøyaktigheter, mangel på validitet og autentisitet i den oppgitte informasjonen.

TILLEGGSINFORMASJON OM BESKYTTELSEN AV DINE PERSONLIGE DATA

For virkningene som er bestemt i forordning (EU) 2016/679 av Europaparlamentet og forsamlingen fra 27. april 2016, som handler om beskyttelse av individer med tanke på behandling av personlige data og fri bevegelse av slik data, og som gjør at direktiv 95/46/EC (generell regulering av databeskyttelse) heretter frafaller, informerer vi deg om at de personlige datoene som blir gitt, vil bli inkorporert (eller oppdatert) i filene til HELLO TICKET S.L., med adresse i Paseo de las Delicias 110, 7B, 28045, Madrid

BEHANDLER AV FILEN

Filen som vil inneholde informasjon gitt via skjemaet, er eid av HELLO TICKET S.L., med adresse i Paseo de las Delicias 110, 7B, 28045, Madrid
For mer informasjon kan du stille eventuelle spørsmål du måtte ha, til følgende kontakter:
Telefon: 647 679 283
Epost: [email protected]

FORMÅL

HELLO TICKET S.L. behandler informasjonen som representerer de personlige dataene som er gitt til oss av personene det gjelder angående løsningen på potensielle bekymringer eller kommentarer som mottas via "kontakt"-skjemaet på selskapets nettsted. Ingen automatiserte avgjørelser vil bli tatt på grunnlag av den nevnte profilen.

De personlige dataene som gis, vil bli tatt vare på frem til personen det gjelder ber om at de slettes, og, i dette tilfellet, så lenge det ikke er uttrykkelig forbudt av den aktuelle lovgivningen angående databeskyttelse. HELLO TICKET S.L. er ikke ansvarlig for frivillig gitt tilleggsinformasjon som ikke trengs å oppgis; slik data er ikke tatt hensyn til for det beskrevne formålet.

LEGITIMERING

Legitimiteten av behandlingen av dine personlige data er bygd på samtykket til personen det gjelder. De forespurte personlige dataene er obligatoriske, og dersom du ikke oppgir dem, medfører dette at det er umulig at de inkluderes i filene beskrevet ovenfor og at formålene definert i forrige paragraf innfris.

MOTTAKERE

Mottakeren av dine personlige data samlet inn fra følgende skjema vil være HELLO TICKET S.L.

RETTIGHETER

Enhver person har rett til å motta en bekreftelse på hvorvidt vi i HELLO TICKET S.L. behandler personlige data som angår den personen eller ikke.

De berørte personene har rett til å få tilgang til sine personlige data og å be om korreksjon av ukorrekte data eller å be om at de slettes, når, blant andre årsaker, dataene kanskje ikke lenger er nødvendige for å utføre formålene dataene ble samlet inn for, og det er i overensstemmelse med aktuell lovgivning.

Under visse omstendigheter kan berørte parter be om at behandlingen av dataene deres begrenset. I slike tilfeller vil dataene kun beholdes for utførelse eller forsvar av fordringer.

Under visse omstendigheter, og av årsaker relatert til deres spesifikke situasjoner, kan de berørte partene motsette seg behandlingen av dataene deres. HELLO TICKET S.L. vil slutte å behandle data, unntatt ved legitime og tungtveiende årsaker, eller ved utførelse eller forsvar av potensielle fordringer.

I tillegg har den berørte parten rett til å motta de personlige dataene han/hun har gitt til HELLO TICKET S.L., i et strukturert format, i vanlig bruk og maskinlesbart. Denne siste rettigheten kan være begrenset av følgende betingelser: at dataene som er forbundet med denne rettigheten, har blitt gitt av personen det gjelder, og at hans/hennes data vil bli behandlet av HELLO TICKET S.L. i et automatisert format (digitale medier).